Home

Welkom in het Joods Virtueel Museum, opgericht door een particuliere verzamelaar die zijn verzameling van Nederlands Joodse schilders en Joodse schilderijen ten toon wil stellen.

Het internet biedt daar een prachtige gelegenheid voor. U betaalt geen toegangsprijs, de schilderijen zijn niet fysiek aanwezig, en bovendien valt er digitaal veel meer te zien doordat er in- en uitgezoomd kan worden en er bovendien veel detail-opnames zichtbaar zijn gemaakt.

De verzameling bestaat uit 4 delen, gerangschikt naar het tijdstip van overlijden van de kunstenaar.

Het eerste deel omvat de werken die zijn gemaakt in de 19e eeuw en het begin van de 20ste eeuw, en waarvan de makers nog voor mei 1940 zijn overleden.

Het tweede deel heeft de titel; “zij mogen niet vergeten worden“, dit zijn de werken van de kunstenaars, die zijn omgekomen tijdens de oorlog in de jaren 1940-1945. Velen van hen zijn onbekend gebleven, deels omdat hun ateliers zijn leeggeplunderd en hun schilderijen zijn verwoest en/of verdwenen.

Het derde deel bevat werk van de kunstenaars die de oorlog hebben overleefd en in hun werk o.a. de gevolgen van de oorlog zichtbaar hebben gemaakt. Ook andere na-oorlogse kunstenaars zullen een plaatsje krijgen.

Het vierde deel is een hommage aan de niet-joodse schilder Gerard Johan Staller, die in de jaren 1915-1930 midden in de verdwenen Joodse wijk van Amsterdam heeft gewoond, en daar in honderden schilderijen het Joodse leven van de marktkooplui en overige bewoners heeft vastgelegd.

De website is in beweging, op- en aanmerkingen worden zeer op prijs gesteld. Gestreefd wordt naar het verzamelen van nog meer informatie over de kunstenaars en hun werken.

Uitgangspunt is de bestaande verzameling. Omdat er van sommige bekende kunstenaars geen werken op de open markt beschikbaar zijn, ontbreken zij.

Hopelijk worden bijvoorbeeld Max van Dam en Leo Kok  in de toekomst nog toegevoegd. Over beiden is wel is  een monografie verschenen:

  • Max van Dam, Joods Kunstenaar 1910-1943, een uitgave van vereniging het museum te Winterswijk, 1986.
  • ‘Getekend in Westerbork’, leven en werk van Leo Kok 1923- 1945. Samengesteld en ingeleid door Jaap Nijstad, Amsterdam 1990

Periodes