Emanuel van Beever

Antwerpen 1876-1912 Laren

Emanuël Samson van Beever was schilder, tekenaar, etser en graficus van boerderijstillevens, interieurs, dorpsgezichten, stadsgezichten en stillevens.

Zijn onderwerpen waren vooral boereninterieurs, stillevens en dorpsgezichten. 

Zijn interieurs waren zeer in trek en werden zelfs geëxporteerd naar Engeland en Canada.

jeugd en opleiding
Op 28 maart 1876 werd in Antwerpen Emanuel van Beever geboren als zoon van de juwelier Samson Godfried van Beever en Rosalie Barnett. De eerste vier jaar van zijn leven woonde Emanuel in Antwerpen. Daarna verhuisden zijn ouders in 1878 naar Amsterdam waar Emanuel zijn schoolopleiding kreeg. Nadat hij de school verlaten had, werd hij in de leer gedaan bij een diamantslijperij. Het bleek echter al snel dat Emanuel niet veel belangstelling had voor het diamantvak. Daar hij al op jeugdige leeftijd belangstelling voor tekenen en schilderen bleek te hebben, ging de jonge Emanuel zich in deze richting bekwamen.

Aanvankelijk volgde hij lessen aan de Kunstnijverheidsschool, de Quellinusschool, in Amsterdam. Op deze school voelde Van Beever zich echter niet thuis. Hij bleef weg van school en volgde in plaats daarvan schilderlessen bij de kunstschilder Alexander Boom. Over zijn leerperiode bij Boom zou Van Beever later zelf zeggen: “(…) ik kan gerust zeggen, dat mijn eigenlijke schilderperiode daar begonnen is, en steeds zal ik erkentelijk zijn voor de gevoelige en artistieke lessen mij door den schilder gegeven, en die van grooten invloed zijn geweest op mijn verdere ontwikkeling.”

Van 1894 to 1897 volgde Van Beever schilderlessen aan de Akademie voor Beeldende Kunsten. In deze jaren leefde hij in behoeftige omstandigheden, slechts ondersteund door een geringe subsidie. Amsterdam (Gemeente Amsterdam) vanaf omstr. 1878

docent 
Beever was zelf ook docent en gaf les aan vele kunstenaars waaronder Gaf les aan: Antoon Bakker, Ans van den Berg, Nicolaas Eiselin, Hester Jaarsma, Herman Kuijt en Willy van Schoonhoven van Beurden.

prijzen
1902  won hij de 2e prijs in de Willink van Collenwedstrijd.

Londen
Zijn ouders verbleven in die jaren in Londen. Toen deze daar ziek werden vertrok ook Van Beever naar Londen om zijn ouders te verzorgen. Na twee jaar – toen beide ouders overleden waren – keerde Van Beever terug naar Nederland waar hij zich in 1900 in Blaricum en later, in 1911, in Laren vestigde. Een aantal van zijn werken ontstond in Mol in de Kempen.

gunstige kritieken
Hij kreeg gunstige kritieken, in onder andere de “Nieuwe Rotterdamsche Courant” . Over zijn stillevens schreef deze krant bijvoorbeeld : “Van Beever is op dit punt een bewonderenswaardig talent.” 

lidmaatschappen
Beever was lid van diverse kunstenaarsverenigingen; Vereeniging Sint Lucas Amsterdam, 1900, de Club der X Laren, 1905, waar onder andere, ook de hier in het museum vertegenwoordigden Salomon Garf en David Schulman ook lid waren en Arti et Amicitiae Amsterdam, 1910.

collecties
Werk van Emanuel van Beever is te vinden in het Haags Gemeentemuseum en het Singer Museum te Laren 

overlijden
Hij leidde een eenzaam en wat tragisch leven en overleed jong; op 36-jarige leeftijd.
Op 20 juni 1912 overleed Van Beever overleed in Laren Len werd aldaar op de 

Algemene Begraafplaats begraven.

bron: historischekringlaren.nl / marksmit.nl / metzemaekers.com / artindex.nl

Overleden voor WOIIArti et AmicitiaeSint Lucas