Elchanon Leonardus Verveer

Elchanon Leonardus Verveer

Elchanon Leonardus Verveer

Den Haag 1826 – 1900 Den Haag

Elchanon Leonardus Verveer was een Nederlands kunstschilder en graficus.
Hij wordt gerekend tot de romantici.

familie
Elchanon werd geboren in Den Haag, waar hij zijn hele leven woonde en werkte. Hij had vier zussen en twee broers, Salomon (1813-1876) en Maurits (1817-1903), die beiden ook naam maakten als kunstenaar. Het was een Joodse familie. Zij hielden zich aan joodse gebruiken en maakten deel uit van de joodse gemeenschap in hun woonplaats Den Haag.

succes
De broers hadden als kunstenaar alle drie succes. Door hun werk ontstegen zij het arme sociale milieu waarin veel Hoogduitse joden verkeerden. Hun werk verkocht goed en werd (inter)nationaal geëxposeerd.

Elchanons broer Samuel was een begenadigd schilder en Elchanons andere broer, Mauritz, maakte naam als fotograaf.

fotografie
Mauritz zag in dat hij als schilder “waarschijnlijk minder talent had dan zijn broers” en legde zich toe op de (portret)fotografie.

Maurits maakte ook foto’s van leden van de Koninklijke familie zoals de foto uit 1880 waarop koningin Emma kijkt naar de net geboren Wilhelmina.

Ze groeiden uit tot de eerste professionele en succesvolle joodse kunstenaars in Nederland. Toch zijn zij weinig bekend.

opleiding
Elchanon ging eerst naar de Haagse Houtgraveurschool en begon als graficus. Later volgde hij lessen aan de Haagse Academie van Beeldende Kunsten. Daar kreeg Elchanon onder andere les van zijn oudere broer Samuel en van Herman ten Kate. Hij studeerde ook nog kort in Brussel. In 1857 en 1859 reisde hij naar Parijs.

genre
Leonardus Verveer schilderde vooral idyllische genrewerken, vaak met het Hollandse vissersleven als thema, meestal in Scheveningen, aan zee en strand. Ook maakte hij portretten van de plaatselijke vissers.

romantiek
Hij werkte in de stijl van de romantiek, waarbij duidelijk de invloed van Jozef Israels te zien is. Hoewel tegenwoordig Elchanons werken artistiek lager wordt aangeslagen dan die van zijn broer Samuel, was hij in zijn eigen tijd zeker zo populair.

karikaturist
Zijn leven lang zou Elchanon ook grafisch werk blijven produceren en maakte vooral naam als karikaturist.

Pulchri Studio
In Den Haag was een levendig kunstklimaat. De oudste broer Salomon speelde hierin een actieve rol, onder meer door een van de initiatiefnemers te zijn van de oprichting van Pulchri Studio in 1847. Dit genootschap had als doel om de beeldende kunst te bevorderen.

Bekend werden een aantal karikaturen die Elchanon maakte van leden van de Haagse Pulchri Studio, waarvan hij ook lid was.

overlijden
In 1900 overleed Elchanon in Den Haag op 74-jarige leeftijd.

overzichtstentoonstelling
In 2015 vond een overzichtstentoonstelling plaats van het werk van de gebroeders Verveer in het Joods Historisch Museum.

bron: wikipedia / digitalekunstkrant / historien.nl

 

 

Overleden voor WOIIKunstenaars in Parijs