Joseph Jacob Isaacson

Joseph Jacob Isaacson

Joseph Jacob Isaacson

Den Haag 1859 – 1942 Auschwitz

Joseph Jacob Isaacson was een Nederlandse schilder, tekenaar en fotograaf. Hij maakte portretten en schilderde oudtestamentische taferelen. Isaacson maakte diverse reizen naar het Midden-Oosten. Hij werkte enkele perioden in Egypte.

Isaacson was een zoon van de antiquair Joseph Jacob Isaacson en Flora Lambert.

Opleiding
Hij volgde opleidingen aan de Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, de Polytechnische School te Delft en de École des Beaux-Arts in Parijs.

Joseph Jacob Isaacson werd al op 11-jarige leeftijd leerling aan de Kunstacademie.

Hij probeerde daarna in Delft zijn middelbare akte tekenen te halen, maar toen dit niet lukte vertrok hij naar Londen, waar hij tien maanden lang zijn brood verdiende met portrettekenen.

Na terugkomst in Nederland kreeg Joseph Jacob Isaacson een studiebeurs van de bekende bankier Wertheim, waardoor hij lessen kon volgen bij de schilder Meijer de Haan (1852-1895).

Vincent van Gogh
Samen met Meijer de Haan vertrok hij in 1888 naar Parijs. Hij volgde hier lessen aan de École des Beaux-Arts. Joseph raakte via De Haan (die ook nauw samen werkte met Paul Gauguin) bevriend met Theo van Gogh, de broer van de schilder Vincent van Gogh, en maakten zo ook kennis met de toen vrijwel onbekende Vincent van Gogh. Theo van Gogh noemde Isaacson regelmatig in zijn brieven aan zijn broer Vincent.

Isaacson was de eerste die in 1889 een lovende kritiek over Vincent van Gogh schreef. Joseph Jacob Isaacson verdiende in Parijs zijn geld met portrettekenen en was correspondent voor het kunstblad ‘De Portefeuille’. In dit blad wijdde hij onder de titel “Gevoelens over de Nederlandsche kunst op de Parijsche Wereld-tentoonstelling” een beschouwing aan de dan nog totaal onbekende Vincent van Gogh.

Daarmee was Isaacson de eerste recensent van Van Gogh, die door Isaacson in 1889 zeer geprezen werd. Wie vertolkt, zo vroeg Isaacson zich in zijn beschouwing af, in vormen en kleuren het leven van de 19e eeuw? Zijn vaak geciteerde antwoord luidde: “Een ken ik, ’n eenige pionier; hij staat alleen te worstelen in den grooten nacht, zijn naam, Vincent, is voor het nageslacht.

reizen
Joseph had een gevarieerd bereisd leven, gezien zijn lange lijst van verblijfplaatsen naast Amsterdam; In Den Haag was hij fotograaf van 1878 tot 1880 met omzwerving via Rotterdam en Mainz en hij verbleef in Delft van 1880 – 1881 waarna hij vertrok naar Londen in 1882. Rond 1884 verbleef hij weer te Amsterdam maar vertrok in 1888 naar Parijs waar hij twee jaar bleef tot hij terugkeerde naar Amsterdam in 1890. In 1893 verhuisde hij naar Nieuwer-Amstel (Amstelveen) waar hij tot 1896 woonde. Van daaruit maakte hij ook enkele reizen naar Egypte;

In 1896 woonde hij vier maanden in de Egyptische hoofdstad Cairo en in 1898 exposeerde hij in een Haagse galerie schilderijen met oosterse taferelen. Verder haalde Isaacson zijn inspiratie uit het Oude Testament.

huwelijk
Hij trouwde in 1904 met de tien jaar jongere Emmerentine Weill, zuster van de harpiste Anna Weill. en vertrok in 1905 samen met haar weer naar Egypte. Tenslotte vestigden zij zich samen weer in Amsterdam.

herziene opinie
In 1906, een jaar na een grote Van Gogh-tentoonstelling, besteedde hij opnieuw aandacht aan Van Gogh in een 60 pagina’s tellend geschrift getiteld “Een nieuw standpunt in kunst; Vincent van Gogh en D.B. Nanninga”. In dit geschrift hield Isaacson een pleidooi voor de kunst van zijn leerling Nanninga. Van Van Gogh moest hij niet veel meer weten. Hij schreef dat het werk hem verbaasde maar niet ontroerde. Isaacson was een meer lyrische richting in de kunst toegedaan.

een teruggetrokken bestaan
Isaacson leidde in Amsterdam een tamelijk geïsoleerd en teruggetrokken bestaan en was een langzaam werkend, in zichzelf gekeerd schilder, die zich meer en meer verdiepte in joodse mystiek.

lidmaatschap
In 1926 werd hij lid van de nieuwe kunstenaarsvereniging “De Brug”. Andere leden waren o.a. Jacob Bendien, Sal Meijer, John Raedecker en Dick Ket.

vieringen
In 1929 werd er ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag een tentoonstelling van zijn werk georganiseerd en in 1939 wijdden verschillende kranten lange artikelen aan hem ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag.

overlijden
Joseph Jacob Isaacson en zijn vrouw werden in 1942 in Auschwitz vermoord.

 

bron:wikipedia/ rkdartists/ joodsmonument / geni.com

Overleden tijdens WOIIKunstenaars in Parijs