Louis Bouwmeester

Louis Bouwmeester

Louis Frederik Johannes ‘Louis’ Bouwmeester

Middelharnis 1842 – 1925 Amsterdam

Louis Bouwmeester was een Nederlands acteur. Hij wordt soms ter onderscheiding van zijn zoon, theater directeur Louis Bouwmeester Jr., aangeduid als Louis Bouwmeester Sr.

toneelfamilie
Louis Bouwmeester wordt vaak Nederlands grootste acteur ooit genoemd. Geboren in een bekend en wijd vertakte toneelfamilie kreeg hij het acteren in elk geval met de paplepel ingegoten. Al vroeg, vanaf 1861, stond hij op het toneel. Op zijn beurt heeft hij aan sommigen van zijn eigen kinderen zijn acteertalenten ook weer doorgegeven.

Shakespeare
Bouwmeester is vooral bekend geworden vanwege zijn Shakespeare-vertolkingen. In september 1880 speelde hij voor het eerst zijn Shylock in De Koopman van Venetië van William Shakespeare. Uiteindelijk zou hij over een periode van 43 jaar deze rol zo’n 2000 keer over het voetlicht brengen.

Ook met zijn rollen in stukken van bijvoorbeeld Sophocles, Molière, Vondel, Langendijk en Hauptmann heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het Nederlandse toneelleven.

optredens
Hij trad op in grote schouwburgen in grote steden, ook in het buitenland. Als Shylock verscheen hij in Parijs (1901), Keulen (1908), Berlijn (1911), Londen (o.a. 1920), Wenen (1921) en Stratford-on-Avon (1921). Bouwmeester wisselde deze plaatsen af met tenten en volkstheatertjes in bijna elk dorp in Nederland. Hij heeft niet alleen voor zijn plezier bijna tot aan zijn dood toe opgetreden, zijn financiële situatie dwong hem daartoe.

directeur
Van 1873 tot 1879 was hij directeur van het Salon des Variétés in Amsterdam. In 1882 ontving hij van Koning Willem III de gouden medaille voor Kunsten en Wetenschappen. In 1902 werd hij directeur van het Haarlems Toneelgezelschap, waarmee hij in 1905/1906, 1906/1907 en 1909/1910 tournees door Ned.-Oost-Indië maakte

overlijden
In 1924 kreeg hij een ernstig ongeluk. Hij werd op het Roelof Hartplein te Amsterdam door een auto overreden en brak daardoor een been en enkele ribben.

Hij speelde tot een paar maanden voor zijn dood op 82-jarige leeftijd in april 1925.

Voor de avondvoorstelling in theater Odeon te Den Haag op 28 april 1925 “De Wrekende God” aanving, trad Nico de Jong naar voren en hield een korte toespraak naar aanleiding van het overlijden van Louis Bouwmeester.

Hij noemde Bouwmeester “den vriend der Nederlandsche tooneelspelers, een kunstenaar bij Gods genade, wiens naam na eeuwen nog genoemd zal worden“.

Na zijn toespraak verzocht hij de aanwezigen uit eerbied voor de overledene een ogenblik op te staan en met hem in gedachten in te stemmen met de wens: “Louis Bouwmeester ruste in vrede”.

In diverse schouwburgen in Nederland werd op verschillende wijzen stilgestaan bij het overlijden van deze grote acteur.

de Louis d’Or
De toneelprijs, de Louis d’Or, welke sinds 1955 wordt uitgereikt aan de beste mannelijke dragende rol, is naar hem genoemd.

Zorgvlied
Louis Bouwmeester is op begraafplaats Zorgvlied te Amsterdam begraven. Zijn grafmonument bleek aan het eind van de twintigste eeuw dusdanig vervallen dat besloten werd een nieuw monument te plaatsen, een exacte kopie van de oude steen. Daarvoor werd een inzamelingsactie gehouden.

Op het portret staat Louis Bouwmeester sr. als Shylock in De koopman van Venetië, fotograaf onbekend.

bron: wikipedia/theaterencyclopedie.nl
krant: De Courant van den Dag, momenten uit ’n tooneelspelersleven.
29 april 1925

Overleden voor WOIIJoodse Kunstenaars in AmsterdamKunstenaars in Parijs