Pam Reuter

pam reuter

Pam George Rueter

Amsterdam 1906 – 1998 Amsterdam

Pam Reuter was een Nederlandse tekenaar, illustrator, graficus en houtsnijder bekend door het vervaardigen van meer dan 1000 ex-libris, kinderzegels en grafiek.

jeugd
Pam Rueter was afkomstig uit een kunstenaarsfamilie; hij was een zoon van Georg Rueter en Gerarda de Lang, zijn zussen waren Gerarda Rueter en Maria Hofker-Rueter, die getrouwd was met de kunstenaar Willem Gerard Hofker. De architect Theo Rueter was zijn oom.

opleiding
Oorspronkelijk leerde Rueter het houtsnijden van zijn vader, maar studeerde later bij het Instituut tot Opleiding van Tekenleraren en daarna aan de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam.

acteur
Daar hij eigenlijk acteur had willen worden, bleef het toneel hem toch trekken, hij speelde gedurende zijn leven in diverse amateurgezelschappen, waaronder het gezelschap Baat, dat voorstellingen gaf in de kelder van het Huis met de drie Spaarpotten op de Rozengracht in Amsterdam.

kostuum- en decorontwerper
Korte tijd was Pam Reuter in Duitsland werkzaam als kostuum- en decorontwerper aan het Badische Landestheater in Karlsruhe.

stoffenontwerper
Na zijn terugkeer in Nederland werd hij stoffenontwerper bij de linnenfabriek Van Dissel in Eindhoven. In 1930 werkte hij mee aan de bouw van het Hollandse paviljoen op de Wereldtentoonstelling in Antwerpen onder supervisie van de architect Wijdeveld.

ex libris
In 1929 ontwierp hij zijn eerste ex libris. In de loop der jaren zou zijn productie op dit gebied uitgroeien tot meer dan 1000 stuks, met onder andere bloem- en diermotieven,

gelegenheidsgrafiek en illustratie werk
hij ontwierp ook geboortekaartjes, boekbanden, nieuwjaarskaarten, bidprentjes en oorkonden. Ook illustreerde hij veel boeken.

docentschap
Als docent was hij werkzaam bij de Grafische School in Amsterdam, en hij was ook als docent verbonden aan de Technische Universiteit Delft.

bisschop
Rueter was dertig jaar priester in de Vrij-katholieke Kerk, en in de Liberal Catholic Church International (een theosofisch genootschap) werd hij tot bisschop benoemd.

lidmaatschap kunstenaars vereniging De Grafische
Tijdens WO II conformeerde vele kunstenaarsverenigingen zich aan de Kultuurkamer van de toenmalige bezetter, maar kunstenaarsvereniging De Grafische deed dit niet. Pam Reuter was lid van De Grafische.

De Grafische organiseerde vanaf het begin van haar bestaan in 1912 jaarlijks één of meer expo-sities voor haar leden, die bij het publiek in hoog aanzien stonden vanwege de kwalitatief hoogge-waardeerde werken die er getoond werden.

De exposities werden dan ook in gerenommeerde musea en expositieruimten georganiseerd zoals het Stedelijk museum in Amsterdam, Museum Fodor in Amsterdam, het Bonnefanten museum in Maastricht en in 1954 zelfs in het Nationaal museum van Stockholm.

De exposities waren verkoopexposities en de bezoekers konden het werk direct aankopen voor de prijzen, die in de catalogi vermeld stonden. Dit was voor de bezoekers een voordeel, want zij zagen direct de prijs van het werk dat hen raakte en kregen geen kans om die eerste emotie weg te laten ebben nadat ze de expositie verlaten hadden. Er werd dan ook goed verkocht ten voordele van de exposerende kunstenaars en de oplage kon per expositie aangepast worden aan het succes van de voorgaande.

enkele leden van De Grafische
Escher met zijn medebestuursleden van de ‘Grafische’, juli 1960. Van links naar rechts, staand: Jan Bezemer, Cor Bassant, Lou Strik, M.C. Escher. Zittend: Gerd Arntz, Hans van Dokkum, Pam Rueter. Escher was jarenlang archivaris van de “Grafische”, vereniging tot bevordering der Grafische Kunst

Voor veel kunstenaars heeft De Grafische in de loop van haar bestaan veel betekent, door het voortdurend aanbieden van de mogelijkheid tot exposeren en verkopen van hun werken en vooral ook het feit dat vooral kwaliteit vertoond werd en alle ontwikkelingen op grafisch gebied voor een breed publiek zichtbaar gemaakt werden.

Het gaf ook de deelnemende kunstenaars onderling de mogelijk om elkaars werken te zien en te bediscussiëren. Een kleine tweehonderd grafische kunstenaars zijn in de twintigste eeuw lid geweest van De Grafische.

Walburg Pers
Walburg Pers, bestaande uit Chris en Tonneke Schriks. gaf jarenlang ‘Exlibriswereld’ uit, een tijdschrift voor grafiekminnend Nederland. ‘Dat is nu passé, zo gaan die dingen.’ Ze waren bevriend met grote grafiekkunstenaars zoals Pam Rueter die het echtpaar persoonlijk kende.

Museum Fochteloo
Chris en Tonneke Schriks schonken in 2014 hun collectie gelegenheidsgrafiek van vermaarde kunstenaars, waaronder werk van Pam Reuter, aan het museum in Fochteloo; Stichting Nobilis Centrum voor Prentkunst. -waar ook werk te vinden is uit nalatenschap van de in het Joods Virtueel Museum vertegenwoordigde Kurt Lob-.

De collectie in het Museum van Pam Reuter, die in Nederland als houtgraveur groot aanzien genoot, bestaat uit blokken en platen klein grafisch prentwerk.

bron: wikipedia/destentor/De Grafischepdf/stichtingnobilis

Overleden na WOII