Bladwijzer

Philip van Praag

Bladwijzer

Philip van Praag

All’ geesteslicht
All’ wetensmacht

jubileumgave LvAO

“... In het leven van de meeste SDAP-aanhangers waren de randorganisaties belangrijker dan de partij zelf. Hieronder verstaan wij de organisaties die niet direct gericht waren op politieke of economische doelen, maar wel indirect de strijd ondersteunden en dan vooral op het sociaal-culturele vlak. Na de eerste wereldoorlog ontwikkelde zich rond de SDAP een hele scala van dergelijke organisaties: de AJC, het lvAO, de NASB, de VARA en op plaatselijk niveau nog vele zang-, muziek- en sportverenigingen. De ‘Rode Familie’ had gestalte gekregen...”

het LvAO
Op initiatief van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP) en de vakbond NVV ontstond in 1924 een eigen Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling’, het lvAO, de voorloper van het huidige Nivon. Men richtte zich in hoofdzaak op het organiseren van scholing en van culturele activiteiten.
Het natuurvriendenwerk is destijds opgebouwd via contacten met internationale natuurvrienden. Vanaf 1928 werkte het lvAO met hen samen.

bron: onderzoek door Gertjan Groot; Het vergeten voetvolk, onderzoek naar de leefwereld van de SDAP.
/historie.nivon.nl