de sjofar blazer

Max Taillieur

de sjofar blazer

Max Taillieur

sjofar

Duizenden jaren geleden werd de sjofar gebruikt om de aandacht op te roepen bijvoorbeeld bij het uitbreken van een oorlog, wat enigszins vergelijkbaar is met de alarmsirenes die nu worden gebruikt.

Normaal gesproken is de sjofar een ramshoorn omdat de sjofar herinnert aan de ram die werd geofferd door aartsvader Abraham in plaats van zijn zoon Isaak. 

De traditie uit Exodus 19:16 zegt dat toen de Torah door God aan Mozes werd gegeven op de Sinaï, te midden van bliksemschichten en donderslagen een luid geschal van de sjofar klonk, waardoor het volk beefde van ontzag en angst.  Het verhaal wil verder dat op de rechter hoorn van deze ram geblazen zal worden als de Messias komt.

Gedurende de hele maand eloel -12e maand van het joodse jaar- van de joodse kalender wordt aansluitend aan de ochtenddienst op werkdagen op de sjofar geblazen. 

Daarmee worden de komende feestdagen – Rosj Hasjana en Jom Kippoer – aangekondigd, die in de maand tisjri gevierd worden.

Op beide dagen van Rosj Hasjana, het joodse Nieuwjaar, wordt in de synagoge honderdmaal, verdeeld over diverse momenten van de dienst, op de sjofar geblazen. Verder wordt op Jom Kippoer, het feest van de verzoening dat een aantal dagen later wordt gevierd, aan het eind van de dienst op de sjofar geblazen

het geluid van de sjofarblazer kunt u hier horen 

bron: wikipedia/YouTube