droosje, 1955

Ro Mogendorff

droosje, 1955

Ro Mogendorff

betekenis: Jidd. drosche, droshe) verklaring, preek, redevoering, langdradig betoog, kletspraatje, vermaning. • (Jac. van Ginneken: Handboek der Nederlandsche taal. Deel II. De sociologische structuur onzer taal II. 1914) • (J.G.M. Moormann: De geheimtalen: Bronnenboek. 1934)

bron: ensie.nl