Hij zal U een mond zijn

Meijer Bleekrode

Hij zal U een mond zijn

Meijer Bleekrode

Exodus 4:16 

Mozes zei tegen de Heer: “Maar Heer, ik ben niet goed in spreken. Dat ben ik nooit geweest en dat ben ik nog steeds niet. Ik heb moeite met praten.” 

 Maar de Heer zei tegen hem: “Wie heeft de mensen een mond gegeven? Wie zorgt ervoor dat iemand wel of niet kan praten? Of wel of niet kan horen, of zien? Ik, de Heer! 

 Doe dus wat Ik zeg. Ik zal je mond helpen en je vertellen wat je moet zeggen.”

 Maar hij zei: “Alstublieft Heer, stuur iemand anders!”  Toen werd de Heer boos en zei: “De Leviet Aäron is je broer. Ik weet dat hij goed kan spreken. Hij zal naar je toe komen. Hij zal erg blij zijn je weer te zien.  Vertel hem wat hij zeggen moet. En Ik zal jouw mond en zijn mond helpen. En Ik zal jullie zeggen wat je moet doen. 

 Hij zal voor jou tegen het volk spreken. Zo zal hij jouw mond zijn.

bron: basisbijbel.nl