Mevrouw Christi Citroen-Frisch

Paul Citroen

Mevrouw Christi Citroen-Frisch

Paul Citroen

1976

In 1829 trouwt Paul Citroen met Céline (Lien) Bendien, zuster van de schilder Jacob Bendien. Het paar vestigt zich in Amsterdam in de Kerkstraat, hoek Vijzelstraat. Het atelier in het pand deelt hij met zijn zwager Jacob Bendien. Van zijn schoonouders krijgt hij als huwelijksgeschenk een camera. In 1930 wordt hun eerste en enige kind, een dochter Paulien Charlotte Lena (Paulienneke) geboren.

In 1961 overleed Lien Citroen-Bendien.

In 1964 trad Paul Citroen in het huwelijk met Christi Frisch. Na de dood van Paul Citroen zorgde zij ervoor dat het werk van haar man bij elkaar zou blijven;

In 1987 droeg Christi het negatievenarchief van haar man over aan het Prentenkabinet van de Rijksuniversiteit van Leiden en in 1995 kocht de provincie Overijssel het restant van de collectie Citroen ‘voor een koopje’ ; ruim tweeduizend werken voor ongeveer zesenhalve ton.

bron: scherptediepte.eu / parool.nl