Mizrach

Mizrach

De letterlijke vertaling van het woord is mizrach is ‘het Oosten’. Dat is de richting, waarheen men zich van uit het westen gezien tijdens het gebed moet wenden, omdat daar in Jeruzalem de Tempel stond. Ook kunnen de Hebreeuwse letters geïnterpreteerd worden als een afkorting voor de woorden: ‘van deze kant komt de geest des levens‘.

Een mizrach wordt in de huiskamer of gebedsruimte opgehangen om de gebedsrichting te markeren

bron: jck.nl