Overgangsgezag

Lewitt-Him

Overgangsgezag

Lewitt-Him

Het militair gezag is een tijdelijk bestuursorgaan voor de overgangsperiode tusschen het einde van de vijandelijke bezetting en het herstel van de normale rechtstoestand.

Het zal worden opgeheven zoodra orde en veiligheid zijn hersteld en het burgerlijk gezag voldoende is gezuiverd en gereorganiseerd om zijn bestuurstaak weer naar behooren te kunnen vervullen.

Geeft allen Uw volle medewerking!