sensitivische tekening

Samuel Jessurun de Mesquita

sensitivische tekening

Samuel Jessurun de Mesquita

1918

Sensitivisme

Stroming in Nederland, waarbij het weergeven van zintuiglijke, zeer subjectieve indrukken op emotionele wijze op de voorgrond stond.

Het was een kortstondig verschijnsel, begonnen in het laatste decennium van de 19e eeuw waarbij getracht werd zintuigelijke indrukken, met uitschakeling van het analyserend verstand, louter door middel van een verhevigd gevoel te vertalen in woorden (klanken) en beelden. Er was in het sensitivisme ook een duidelijke voorkeur voor licht en beweging.

Het sensitivisme kwam vaak tot uiting in onbegrijpelijke taaluitingen, vervreemding en raadselachtigheid.

Het verschijnsel vond zijn oorsprong in het impressionisme

bron: dbnl.org/encyclo.nl/ensie.nl