Prikbord

post: Archivering van uw website door de Koninklijke Bibliotheek

Wij kregen tot onze blijde verassing deze mail een jaar geleden binnen, binnenkort wordt de site weer ge-update..

Geachte heer/mevrouw,

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren. 

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote ‘omloopsnelheid’ het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.

Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 3 maart 2022. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies zijn te raadplegen binnen ons eigen gebouw. Ze zullen ook beschikbaar worden gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB zodra dit juridisch mogelijk is. 

Aan gebruikers van het archief zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben. Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen. Klik hier voor meer informatie

Boekpresentatie op AT 5

Net als Het Parool en De Telegraaf (zie het bericht hieronder) besteedde ook AT 5 aandacht aan de presentatie van het boek van Selma Leyendorff en Harry Mock waarin meerdere werken uit onze collectie van de schilder Gerard Johan Staller worden getoond.

Hiermee is ook een nieuw moment aan gebroken waarin de verzamelaar van de collectie van het Joods Virtueel Museum niet meer anoniem is en de erkenning en waardering kan ontvangen die hij verdiend, na vele decennia de collectie opgebouwd te hebben.

Zie hier de reportage.

Het Joods Virtueel Museum in de krant

Op 11 januari 2023 stond er een meer dan pagina groot artikel in het Parool dat en op 12 januari een pagina groot artikel in de Telegraaf.

Dit alles naar aanleiding van het zeer recent (opnieuw) gepubliceerde boek van Selma Leydesdorff en Harry Mock; ‘Het Joodse proletariaat van Amsterdam 1900-1940 in woord en beeld‘.

In dit boek staan meerdere afbeeldingen van de Joodse buurt, geschilderd door Gerard Johan Staller, die in het bezit zijn van het Joods Virtueel Museum. Het boek gaat vooral over de armoede en vervuiling in de Joodse buurt waarvan 1 kleine tekening die Staller maakte ook akte geeft.

Op woensdag 11 januari is het boek gepresenteerd en in ontvangst genomen door Hedy d’ Ancona. Hieronder enkele foto’s van de boekpresentatie

Expositie ‘Vermoorde Kunst’

Door de coronacrisis werd de opening van de nieuwe duo tentoonstelling ‘Vermoorde kunst’ van Museum Nunspeet met Museum Sjoel Elburg op 24 maart 2020 geannuleerd en kon deze indringende expositie in beide musea niet door het publiek gezien worden.

Museum Sjoel Elburg opende haar deuren later alsnog, op dinsdag 2 juni en het Noord-Veluws Museum Nunspeet deed dat op dinsdag 16 juni.

Uiteraard gebeurde dit in beide musea onder de voorwaarden die de overheid stelt.

Beide musea besloten om de tentoonstelling met twee maanden te verlengen t/m 29 november 2020, zodat de twee maanden verlies door de coronacrisis ingehaald konden worden

Het Joods Virtueel Mseum had een deel van haar collectie in bruikleen gegeven voor deze exposities. Zo kon een deel van onze werken in het echt bewonderd worden.

Bezoekers waren zeer onder de indruk van de expositie.

Hieronder een indruk van de besloten, heel kleine en veilige opening met diverse kunstverzamelaars die een deel van hun collectie hadden uitgeleend aan de expositie

exposities in Nunspeet en Elburg open

Door de coronacrisis werd de opening van de nieuwe duo tentoonstelling ‘Vermoorde kunst’ met Museum Sjoel Elburg op 24 maart j.l. geannuleerd en kon deze indringende expositie in beide musea niet door het publiek gezien worden.

Museum Sjoel Elburg opende haar deuren op dinsdag 2 juni en het Noord-Veluws Museum Nunspeet deed dat op dinsdag 16 juni. Zie voor de exacte openingstijden de beide museum websites.

Uiteraard gebeurt dat in beide musea onder de voorwaarden die de overheid stelt.
Deze voorwaarden en de (aangepaste) openingstijden staan op de websites van beide musea. Raadpleeg deze websites alstublieft altijd voordat u het museum bezoekt, dáár vindt u de meest recente bezoekersinformatie.

Beide musea hebben ook besloten om de tentoonstelling met twee maanden te verlengen t/m 29 november 2020, zodat de twee maanden verlies door de coronacrisis a.h.w. ingehaald kunnen worden

Het Joods Virtueel Mseum heeft een deel van haar collectie in bruikleen gegeven voor deze exposities. Zo kunt U ook een deel van onze werken in het echt bewonderen.

Persbericht Universiteit van Wageningen

Hierbij het persbericht van de door de Universiteit van Wageningen  georganiseerde  expositie over de hongerwinter waar het JVM de foto voor de poster voor heeft geleverd. -Zie ook ons eerdere bericht hierover hieronder.

Tentoonstelling over de hongerwinter

Bij de Speciale Collecties van de Wageningen University & Research – Library wordt een tentoonstelling over de hongerwinter voorbereid. Hierin zal ook het boek “Het Boek der Voedings- en Genotmiddelen en der Surrogaten” te zien zijn. De omslag daarvan, gemaakt door Fré Cohen, wordt gebruikt voor de tentoonstellingsposter. Omdat hun exemplaar van het boek in slechte staat is mochten ze het onze gebruiken. Meer info volgt later.

Tentoonstelling ‘Vermoorde kunst’.

Achter de schermen is het Joods Virtueel Museum druk in de weer met de voorbereidingen voor deelname aan een expositie in het Noord-Veluws Museum te Nunspeet.

Deze tentoonstelling draagt de naam ‘Vermoorde kunst’.

Hier zullen ruim veertig werken -van de ruim vierhonderd die nu alleen virtueel in het JVM te zien zijn– geëxposeerd worden, naast werken uit andere collecties.

Op de tentoonstelling in Nunspeet worden al deze Joodse kunstenaars, die in de Tweede Wereldoorlog vermoord zijn, opgenomen. Het werk van Else Berg en Mommy Schwarz wordt apart vertoond op een tentoonstelling in Museum Sjoel Elburg. Ook daar zullen enkele werken vanuit het JVM tentoongesteld worden.

De tentoonstelling begint op 25 maart en duurt tot 21 september 2020.

-Op de foto ziet U de oprichter van de Stichting Joods Virtueel Museum in werkoverleg met de curatoren van beide musea.

Marianne Franken in Dordrecht

Marianne Franken in het voorbije joodse Dordrecht

Op de website van Stolpersteine Dordrecht, waar Verhalen over
het voorbije joodse leven in Dordrecht te vinden zijn, word het Joods Virtueel Museum ook genoemd:

In het Joods Virtueel Museum zijn twee, bijna identieke schilderijen van de joodse kunstenares Marianne Franken opgedoken, die de Grote Kerk van Dordrecht tonen. De werken, die anders ongezien zouden zijn gebleven, zijn eigendom van een particuliere verzamelaar in Nederland, die al veertig jaar joodse objecten (Judaïca) verzamelt. Om deze te kunnen tentoonstellen heeft hij in mei 2019, na een jaar voorbereiding, een digitaal museum geopend, het Joods Virtueel Museum (JVM).

klik hier om het hele artikel te lezen en de website te bezoeken.

nog meer post

… Met groot plezier heb ik het Virtueel Joods Museum bezocht.

Een geweldig goed idee van u. Nu het nog in opbouw is, is het al interessant zowel cultureel als historisch.

Veel succes verder met de vulling van het Virtueel Joods Museum. Een rijke aanvulling op wat normaal zichtbaar is in het Joods Historisch Museum.

Met vriendelijke groet,
Hans Staller

-familie van Gerard Johan Staller, red.

 

ontvangen post…

Van harte met de lancering van uw virtuele museum.

Het is mooi opgezet en daarmee een mooi eerbetoon aan de joodse kunstenaars die het vertoont.

Zo is uw museum er toch gekomen, al is het virtueel, maar dat bespaart u ook de huiselijke sores die musea doorgaans hebben.

Heel slim.

Siebe Weide
Directeur
museumvereniging
www.museumvereniging.nl

Het zwarte rijstkorreltje tussen alle witte rijstkorreltjes

 

 

 

 

 

 

 

 

Er wordt gezegd dat als men een zwart rijstkorreltje in een pot witte rijstkorreltjes doet, de deksel dicht draait en deze schudt, de zwarte rijstkorrel uiteindelijk alle witte rijstkorreltjes zal raken, en zo kennen wij allemaal wel iemand die iemand kent..

Toeval blijkt dat de overgrootmoeder van de webredactrice familie is van de hier in de collectie aanwezige Aart van Dobbenburgh en opgevoed werd ten huize van de familie Drees.

Hier een foto van Wilhelmina van Dobbenburgh en Aart van Dobbenburgh en een brief van Drees* – onze Minister President ten tijde van 1948-1958 – aan haar familie naar aanleiding van het overlijden van Wilhelmina van Dobbenburgh in 1956.

*Drees genoot een populariteit die de partijpolitieke grenzen overschreed en kreeg de bijnaam Vadertje Drees. Hij was de initiator van diverse sociale wetten. Als minister van Sociale Zaken legde hij al in 1947 met de Noodwet Ouderdomsvoorziening de grondslag van sociale wetgevingen. Vandaar ook de uitdrukking: Hij trekt van Drees (waarmee wordt bedoeld dat iemand ouderdomspensioen ontvangt).

bron: wikipedia

Every picture tells a story…

Toen Julia (13, bijna 14; zoals ze zelf zegt) deze website in het kader van een school werkstuk bekeek, werd ze getroffen door de verhalen. Zij maakte deze artistieke impressie van de bekende uitspraak, waarbij zij ongewild de essentie van deze website wist te raken. Al deze kunstenaars hebben immers een min of meer tragisch, doch vaak ook inspirerend levensverhaal.