Tentoonstelling ‘Vermoorde kunst’.

Achter de schermen is het Joods Virtueel Museum druk in de weer met de voorbereidingen voor deelname aan een expositie in het Noord-Veluws Museum te Nunspeet.

Deze tentoonstelling draagt de naam ‘Vermoorde kunst’.

Hier zullen ruim veertig werken -van de ruim vierhonderd die nu alleen virtueel in het JVM te zien zijn– geëxposeerd worden, naast werken uit andere collecties.

Op de tentoonstelling in Nunspeet worden al deze Joodse kunstenaars, die in de Tweede Wereldoorlog vermoord zijn, opgenomen. Het werk van Else Berg en Mommy Schwarz wordt apart vertoond op een tentoonstelling in Museum Sjoel Elburg. Ook daar zullen enkele werken vanuit het JVM tentoongesteld worden.

De tentoonstelling begint op 25 maart en duurt tot 21 september 2020.

-Op de foto ziet U de oprichter van de Stichting Joods Virtueel Museum in werkoverleg met de curatoren van beide musea.