David Sealtiel

David Sealtiel

David Sealtiel

Amsterdam 1886 – 1942 Auschwitz

David Sealtiel was een zoon van Samuel Sealtiel en Roza (Roosje) Lever. Hij groeide op in een groot gezin met twee zussen, Saartje en Frederika, die in 1928 op 44-jarige leeftijd stierf, en drie broers: Jacob, Hartog en Israel.

huwelijk
David trouwde met Aaltje Cohen. Ze kregen samen zes kinderen: Roosje, Frederika, Rachel, David, Samuel en Maurits. David Sealtiel was een veelzijdig en beweeglijk man. Het gezin verhuisde vele malen en woonden zo op verschillende adressen verspreid door Amsterdam.

slager en kunstschilder
David was slager en kunstschilder. Van 1906 tot 1926 had hij een eigen slagerszaak.

In 1926 verkocht hij de zaak en ging hij zich toeleggen op het kunstschildersvak, dat daarvoor een liefhebberij van hem was. Hij oefende dit vak uit in een souterrain op het Waterlooplein te Amsterdam.

In hoofdzaak maakte hij zaken als schilderijtjes en spiegeltjes. Hij beschilderde ook lampenkappen. Aanvankelijk ging dat goed, maar langzamerhand ging het achteruit.

failliet
Hij kon zich nog lang staande houden, doordat een aantal van zijn kinderen gehuwd was en hij geld van hen kon lenen. Begin 1929 ging hij failliet. Dankzij steun van verschillende instanties kon hij echter voortgaan met zijn werk.

uitvinding
In 1932 deed David een uitvinding om een kunstgebit zodanig te maken dat het bijna als een normaal gebit vastzat. Hij had een contract met een tandarts om dit gebit op de markt te brengen. Toen deze samenwerking mislukte maakte hij voor eigen rekening kunstgebitten, naast zijn activiteiten als kunstschilder.

zenuwpatiënt
In 1933 huurde hij weer een slagerij, maar omdat de inkomsten nihil waren werd hij in overspannen toestand opgenomen. Hij werd beschouwd als ‘ernstig zenuwpatiënt’. Na een aantal maanden begon David Sealtiel weer te werken. Hij maakte nu reclames voor winkels en handelde in loterijbriefjes, maar had hier weinig succes mee.

Davids vrouw Aaltje stierf in april 1940.

tweede huwelijk
Na de dood van zijn vrouw Aaltje vestigde David zich in december 1940 in Nijmegen.

Twee dagen na zijn aankomst trad hij op 13 december 1940 in het huwelijk met de 58-jarige Marianne van Raap. Zij was eerder gescheiden in 1914.

overlijden
In oktober 1942 werden David Sealtiel, Marianne van Raap en alle zes kinderen opgepakt en via Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd en daar vermoord.

Zijn broers Jacob en Israel en zus Saartje werden in 1943 te Sobibor vermoord en David’s broer Hartog werd in 1943 vermoord in concentratiekamp Fürstengrube, een van de grotere buitenkampen van concentratiekamp Auschwitz.

bron: joods monument / stadsarchief Amsterdam

Overleden tijdens WOIIJoodse Kunstenaars in Amsterdam